Утвърдил: Снежана Рачевиц
Директор на НАГ
НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ
Списък на одобрените учебници за учебната 2016/2017 година
1.      За учениците от 8 клас сумата за закупуване на учебници по Английски език се събира от 02. 09. 2016 г. до 12.09.2016 г. (вкл.) в Учителската стая от 8.30 до 16.00 часа. 
2.      За учениците от 8 клас сумата за закупуване на учебници по Немски език се събира от 08. 09. 2016 г. до 12.09.2016 г. (вкл.) в Учителската стая от 8.30 до 16.00 часа. 
3.      Закупуването на учебници по Немски език за I-ви и II-ри чужд език за всички степени (от 9 до 12 клас) ще се организира от съответните преподаватели след 15. 09. 2016г.
4.      Закупуването на учебници по Английски език за І-ви и ІІ-ри чужд език за учениците от 9 до 12 клас се организира от съответните преподаватели след 15. 09. 2016 г.
5.      Закупуването на учебници по Руски, френски и испански език за учениците от 9 клас се организира след 15. 09. 2016 г.
VIII  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език, ЗП  Т. Ангелова и колектив "АзБуки Просвета"
2 Литература, ЗП И. Пелева, А. Хранова "Просвета"
3 Математика, ЗП Ч. Лозанов и колектив "Анубис"
4 Информационни технологии, ЗП, издание 2014 г. И. Иванов и колектив "Нова звезда 2000"
5 Музика, ЗП В. Сотирова, Здр. Матеева "Просвета"
IX  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език, ЗП и ПП  М. Васева и колектив "Д-р Иван Богоров"
2 Литература, ЗП М. Влашки и колектив "Диоген.бг"
3 Математика, ЗП Ст. Додунеков и колектив "Регалия 6"
4 Руски език - "Горизонт І", 1 част - 9а, 9в клас Татяна Ненкова "Велев"
5 История и цивилизация за 8 клас - 9в клас, ЗП Г. Бакалов и колектив "Просвета"
6 История и цивилизация за 8 клас - 9а клас, ЗП Пл. Павлов и колектив "Просвета"
7 HISTORY and civilisation for 9 grade - за 9г, 9д класове Пл. Павлов и колектив "Просвета"
8 Geschichte und Zivilization für die 9 klasse  -  за 9 б клас Пл.Павлов и колектив "Просвета"
9 География и икономика, ЗП за 8 клас Р. Пенин и колектив "Булвест 2000"
10 Физика и астрономия, ЗП за 8 клас М. Максимов "Булвест 2000"
11 Химия и опазване на ок. среда, ЗП за 8 клас М. Павлова и колектив "Педагог 6"
12 Биология и здр. образование, ЗП за 8 клас Огн. Димитров и колектив "Булвест 2000"
13 Музика, ЗП Ст. Георгиева и колектив "Просвета"
14 Психология и логика - I част - Психология, ЗП Ив. Игов и колектив "Нова звезда 2000"
15 Психология и логика - IІ част - Логика, ЗП Д. Добрева и колектив "Нова звезда 2000"
16 Информационни технологии, ЗП И. Иванов и колектив "Нова звезда 2000"
X  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език, ЗП М. Васева и колектив "Д-р Иван Богоров"
2 Литература, ЗП М. Влашки и колектив "Диоген.бг"
3 Математика, ЗП Ст. Додунеков и колектив "Регалия 6"
4 Руски език "Диалог с Россией", 1, 2 част - 9а, 9в клас Л. Изворска, Г. Лилова "Булвест 2000"
5 Френски език - "Panorama І" - 10б, 10г клас Ж. Жирарде и колектив "Колибри" ООД
6 История и цивилизация, ЗП за  9 клас - за 10а,б,в, г и д класове Д. Вачков и колектив "Анубис", 2012г.
7 География и икономика за 9 клас, ЗП        Р. Пенин и колектив "Булвест 2000"
8 Физика и астрономия, ЗП за 9 клас М. Максимов "Булвест 2000"
9 Химия и опазване на ок. среда, ЗП за 9 клас М. Павлова и колектив "Педагог 6"
10 Биология и здр. образование, ЗП за 9 клас П. Ангелов и колектив "Просвета"
11 Етика и право,ЗП И.Колев и колектив "Анубис"
XI  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език, ЗП и ПП  М. Васева и колектив "Д-р Иван Богоров"
2 Литература, ЗП и ПП  В. Стефанов, Ал. Панов "Анубис"
3 Математика, ЗП Ст. Додунеков и колектив "Регалия 6"
4 Руски език "Диалог с Россией", 2, 3 част - 9а, 9в клас Л. Изворска, Г. Лилова "Булвест 2000"
5 Френски език - "Panorama ІІ" - 11 б, 11г клас Ж. Жирарде и колектив "Колибри" ООД
6 История и цивилизация, ЗП и ПП за 10 клас -  за 11а, б, в, г и д клас Г. Марков и колектив "Просвета", 2012
7 География и икономика за 10 клас, ЗП    Р. Пенин и колектив "Булвест 2000"
8 Физика и астрономия, ЗП за 10 клас М. Максимов "Булвест 2000"
9 Химия и опазване на ок. среда, ЗП за 10 клас М. Павлова и колектив "Педагог 6"
10 Биология и здр. Образование, ЗП за 10 клас П.Попов и колектив "Просвета"
11 Философия, ЗП И. Колев "Анубис"
XII  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език, ЗП и ПП Б. Георгиев, Вл. Игнатов "Регалия 6"
2 Литература, ЗП и ПП В. Стефанов, Ал. Панов "Анубис"
3 Математика, ЗП Ч. Лозанов и колектив "Анубис"
4 Руски език "Диалог с Россией", ПП      3 част и "Контакт. Наш адрес www.ru" - 12 а, в клас Л. Изворска, Г. Лилова            Ел. Корчагина и колектив "Булвест 2000", "Просвета" 
5 Френски език - "Panorama ІІ" - 12 г клас Ж. Жирарде и колектив "Колибри" ООД
6 История и цивилизация, ЗП за 11 клас В. Гюзелев и колектив "Просвета", 2012
7 Свят и личност, ЗП М. Грекова и колектив "Просвета"