Утвърдил: Снежана Рачевиц
Директор на НАГ
НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ
Списък на одобрените учебници за учебната 2017/2018 година
1.      За учениците от 8 клас сумата за купуване на учебници по Английски език се събира от 04. 09. 2017 г. до 11.09.2017 г. (вкл.) в Учителската стая от 8.30 до 16.00 часа. 
2.      За учениците от 8 клас сумата за купуване на учебници по Немски език се събира след 07. 09. 2017 г.  в Учителската стая от 8.30 до 16.00 часа. 
3.  Купуването на учебници по Немски език за I-ви и II-ри чужд език за всички степени (от 9 до 12 клас) ще се организира от съответните преподаватели след 15. 09. 2017г.
4.   Купуването на учебници по Английски език за І-ви и ІІ-ри чужд език за учениците от 9 до 12 клас се организира от съответните преподаватели след 15. 09. 2017 г.
5.      Купуването на учебници по руски и испански език за учениците от 9 клас се организира след 15. 09. 2017 г.
6. Учебниците за 9 клас по предметите география, история и цивилизация, физика, биология и химия да са с година на издаване до 2016 г.
VIII  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език ще се купуват колективно след 15.09.2017 г.
2 Литература ще се купуват колективно след 15.09.2017 г.
3 Математика ще се купуват колективно след 15.09.2017 г.
4 Информационни технологии - електронен учебник не се купува
5 Философия  ще се купуват колективно след 15.09.2017 г.
IX  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език, ЗП и ПП  М. Васева и колектив "Д-р Иван Богоров"
2 Литература, ЗП М. Влашки и колектив "Диоген.бг"
3 Математика, ЗП Георги и Здравка Паскалеви "Архимед"
4 История и цивилизация за 8 клас - 9а, в клас, ЗП Г. Бакалов и колектив "Просвета"
5 HISTORY and civilisation for 9 grade - за 9г, 9д Пл. Павлов и колектив "Просвета"
6 Geschichte und Zivilization für die 9 klasse  -  за 9 б Пл.Павлов и колектив "Просвета"
7 География и икономика, ЗП за 8 клас Р. Пенин и колектив "Булвест 2000"
8 Физика и астрономия, ЗП за 8 клас М. Максимов "Булвест 2000"
9 Химия и опазване на ок. среда, ЗП за 8 клас М. Павлова и колектив "Педагог 6"
10 Биология и здр. образование, ЗП за 8 клас Огн. Димитров и колектив "Булвест 2000"
11 Музика, ЗП Ст. Георгиева и колектив "Просвета"
12 Психология и логика - I част - Психология, ЗП Ив. Игов и колектив "Нова звезда 2000"
13 Психология и логика - IІ част - Логика, ЗП Д. Добрева и колектив "Нова звезда 2000"
14 Информационни технологии, ЗП И. Иванов и колектив "Нова звезда 2000"
15 Френски език "Echo A1" Ж. Жирарде и колектив "Колибри" ООД, Кле интернасионал
X  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език, ЗП М. Васева и колектив "Д-р Иван Богоров"
2 Литература, ЗП М. Влашки и колектив "Диоген.бг"
3 Математика, ЗП Ст. Додунеков и колектив "Регалия 6"
4 Руски език "Горизонт", 1 част  Татяна Ненкова "Велев"
5 Френски език - "Echo A2" - 10б, 10г клас Ж. Жирарде и колектив "Колибри" ООД, Кле интернасионал
6 История и цивилизация, ЗП за  9 клас - за 10а,б,в, г и д класове Д. Вачков и колектив "Анубис", 2012г.
7 География и икономика за 9 клас, ЗП        Р. Пенин и колектив "Булвест 2000"
8 Физика и астрономия, ЗП за 9 клас М. Максимов "Булвест 2000"
9 Химия и опазване на ок. среда, ЗП за 9 клас М. Павлова и колектив "Педагог 6"
10 Биология и здр. образование, ЗП за 9 клас П. Ангелов и колектив "Просвета"
11 Етика и право,ЗП И.Колев и колектив "Анубис"
XI  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език, ЗП и ПП  М. Васева и колектив "Д-р Иван Богоров"
2 Литература, ЗП и ПП  В. Стефанов, Ал. Панов "Анубис"
3 Математика, ЗП Ст. Додунеков и колектив "Регалия 6"
4 Руски език "Горизонт", 2 част  Татяна Ненкова "Велев"
5 Френски език - "Echo A2" - 11б, 11г клас Ж. Жирарде и колектив "Колибри" ООД, Кле интернасионал
6 История и цивилизация, ЗП и ПП за 10 клас -  за 11а, б, в, г и д клас Г. Марков и колектив "Просвета", 2012
7 География и икономика за 10 клас, ЗП    Р. Пенин и колектив "Булвест 2000"
8 Физика и астрономия, ЗП за 10 клас М. Максимов "Булвест 2000"
9 Химия и опазване на ок. среда, ЗП за 10 клас М. Павлова и колектив "Педагог 6"
10 Биология и здр. Образование, ЗП за 10 клас П.Попов и колектив "Просвета"
11 Философия, ЗП И. Колев "Анубис"
XII  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език, ЗП и ПП Б. Георгиев, Вл. Игнатов "Регалия 6"
2 Литература, ЗП и ПП В. Стефанов, Ал. Панов "Анубис"
3 Математика, ЗП Ч. Лозанов и колектив "Анубис"
4 Руски език "Диалог с Россией", ПП  3 част Л. Изворска, Г. Лилова       "Булвест 2000"
5 Френски език - "Echo B1.1, 2 edition" - 12б, 12г Ж. Жирарде и колектив "Колибри" ООД, Кле интернасионал
6 История и цивилизация, ЗП за 11 клас В. Гюзелев и колектив "Просвета", 2012
7 Свят и личност, ЗП М. Грекова и колектив "Просвета"