Утвърдил: Снежана Рачевиц
Директор на НАГ
НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ
Списък на одобрените учебници за учебната 2018/2019 година
1.      За учениците от 8 клас сумата за купуване на учебници по Английски език се събира от 03. 09. 2018 г. до 11.09.2018 г. (вкл.) в Учителската стая от 8.30 до 16.00 часа. 
2.      За учениците от 8 клас сумата за купуване на учебници по Немски език се събира след 10. 09. 2018 г.  в Учителската стая от 8.30 до 16.00 часа. 
3.  Купуването на учебници по Немски език за I-ви и II-ри чужд език за всички степени (от 9 до 12 клас) ще се организира от съответните преподаватели след 15. 09. 2018г.
4.   Купуването на учебници по Английски език за І-ви и ІІ-ри чужд език за учениците от 9 до 12 клас се организира от съответните преподаватели след 15. 09. 2018 г.
5.      Купуването на учебници по руски и испански език за учениците от 9 клас се организира след 15. 09. 2018 г.
VIII  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език ще се купуват колективно след 15.09.2018 г.
2 Литература ще се купуват колективно след 15.09.2018 г.
3 Математика ще се купуват колективно след 15.09.2018 г.
4 Информационни технологии ще се купуват колективно след 15.09.2018 г.
5 Философия  ще се купуват колективно след 15.09.2018 г.
IX  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
Учебниците се закупуват колективно след 15.09.2018 г.
X  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език, ЗП М. Васева и колектив "Д-р Иван Богоров"
2 Литература, ЗП М. Влашки и колектив "Диоген.бг"
3 Математика, ЗП Направена е обща заявка
4 Руски език  ще се купуват колективно след 15.09.2018 г.
5 Френски език  ще се купуват колективно след 15.09.2018 г.
6 История и цивилизация, ЗП за  9 клас - за 10 а, б, г и д класове Д. Вачков и колектив "Анубис", 2012г.
7 История и цивилизация, ЗП за  9 клас - за 10 в клас ще се купуват колективно след 15.09.2018 г.
8 География и икономика за 9 клас, ЗП        Р. Пенин и колектив "Булвест 2000"
9 Физика и астрономия, ЗП за 9 клас М. Максимов "Булвест 2000"
10 Химия и опазване на ок. среда, ЗП за 9 клас М. Павлова и колектив "Педагог 6"
11 Биология и здр. образование, ЗП за 9 клас П. Ангелов и колектив "Просвета"
12 Етика и право,ЗП И.Колев и колектив "Анубис"
XI  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език, ЗП и ПП  М. Васева и колектив "Д-р Иван Богоров"
2 Литература, ЗП и ПП  В. Стефанов, Ал. Панов "Анубис"
3 Математика, ЗП Ст. Додунеков и колектив "Регалия 6"
4 Руски език  ще се купуват колективно след 15.09.2018 г.
5 Френски език  ще се купуват колективно след 15.09.2018 г.
6 История и цивилизация, ЗП и ПП за 10 клас -  за 11а, б, в, г и д клас Г. Марков и колектив "Просвета", 2012
7 География и икономика за 10 клас, ЗП    Р. Пенин и колектив "Булвест 2000"
8 Физика и астрономия, ЗП за 10 клас М. Максимов "Булвест 2000"
9 Химия и опазване на ок. среда, ЗП за 10 клас М. Павлова и колектив "Педагог 6"
10 Биология и здр. Образование, ЗП за 10 клас П.Попов и колектив "Просвета"
11 Философия, ЗП И. Колев "Анубис"
XII  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език, ЗП и ПП Б. Георгиев, Вл. Игнатов "Регалия 6"
2 Литература, ЗП и ПП В. Стефанов, Ал. Панов "Анубис"
3 Математика, ЗП Ч. Лозанов и колектив "Анубис"
4 Руски език  ще се купуват колективно след 15.09.2018 г.
5 Френски език ще се купуват колективно след 15.09.2018 г.
6 История и цивилизация, ЗП за 11 клас В. Гюзелев и колектив "Просвета", 2012
7 Свят и личност, ЗП М. Грекова и колектив "Просвета"