Утвърдил: Снежана Рачевиц
Директор на НАГ
НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ
Списък на одобрените учебници за учебната 2019/2020 година
1.      За учениците от 8 клас сумата за купуване на учебници по Английски език се събира от 09. 09. 2019 г. до 13.09.2019 г. (вкл.) в Учителската стая от 8.30 до 16.00 часа. 
2.      За учениците от 8 клас сумата за купуване на учебници по Немски език се събира след 09. 09. 2019 г.  в Учителската стая от 8.30 до 16.00 часа. 
3.  Купуването на учебници по Немски език за I-ви и II-ри чужд език за всички степени (от 9 до 12 клас) ще се организира от съответните преподаватели след 16. 09. 2019г.
4.   Купуването на учебници по Английски език за І-ви и ІІ-ри чужд език за учениците от 9 до 12 клас се организира от съответните преподаватели след 16. 09. 2019 г.
5.      Купуването на учебници по руски и испански език за учениците от 9 клас се организира след 16. 09. 2019 г.
6.      Купуването на учебници по френски език за учениците от 9, 10 и 11 клас се организира след 16. 09. 2019 г.
VIII  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език Весела Михайлова и колектив "Просвета"
2 Литература Илияна Кръстева и колектив "Булвест 2000"
3 Математика Шаркова и колектив "Регалия 6"
4 Информационни технологии Иван Първанов и колектив "Домино"
5 Философия  Галя Герчева-Несторова и колектив "Педагог 6"
IX  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език Весела Михайлова и колектив "Просвета"
2 Литература Илияна Кръстева и колектив "Булвест 2000"
3 Математика Тонов и колектив "Регалия 6"
4 Информационни технологии Иван Първанов и колектив "Домино"
5 За 9а,в - История и цивилизация за 9 клас - за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език Христо Матанов и колектив "Анубис"
6 За 9б, г и д - История и цивилизация за 9 клас на чужд език ще се купуват колективно след 16.09.2019 г.
7 География и икономика за 9 клас І и ІІ част        Марин Русев и колектив "Архимед"
8 Биология и здр. образование за 9 клас Василий Ишев и колектив "Просвета АзБуки"
9 Химия и опазване на ок. среда за 9 клас Митка Павлова и колектив "Педагог 6"
10 Физика и астрономия за 9 клас Максим Максимов "Булвест 2000"
X  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
Учебниците ще се купуват колективно след 16.09.2019 г.
XI  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език, ЗП и ПП  М. Васева и колектив "Д-р Иван Богоров"
2 Литература, ЗП и ПП  В. Стефанов, Ал. Панов "Анубис"
3 Руски език  ще се купуват колективно след 16.09.2019 г.
4 Френски език  ще се купуват колективно след 16.09.2019 г.
5 История и цивилизация, ЗП и ПП за 10 клас -  за 11а, б, г и д клас Г. Марков и колектив "Просвета", 2012
6 География и икономика за 10 клас, ЗП    Р. Пенин и колектив "Булвест 2000"
7 Физика и астрономия, ЗП за 10 клас М. Максимов "Булвест 2000"
8 Химия и опазване на ок. среда, ЗП за 10 клас М. Павлова и колектив "Педагог 6"
9 Биология и здр. образование, ЗП за 10 клас П.Попов и колектив "Просвета"
10 Философия, ЗП И. Колев "Анубис"
XII  клас
   Учебен предмет и вид подготовка  Автор/Авторски колектив Издателство
1 Български език, ЗП и ПП Б. Георгиев, Вл. Игнатов "Регалия 6"
2 Литература, ЗП и ПП В. Стефанов, Ал. Панов "Анубис"
3 Математика, ЗП Ч. Лозанов и колектив "Анубис"
4 Руски език  ще се купуват колективно след 16.09.2019 г.
5 История и цивилизация, ЗП за 11 клас В. Гюзелев и колектив "Просвета", 2012
6 Свят и личност, ЗП М. Грекова и колектив "Просвета"