Национална Априловска гимназия - Отлично представяне на ученици от НАГ по немски език

Отлично представяне на ученици от НАГ по немски език

  •   

         На 11 март 2014 г. се проведе Националният кръг на олимпиадата, организирана от службата по педагогически обмен към Посолството на Германия. От НАГ бяха допуснати трима ученици – Адриана Ковачева, Цветомира Ботева и Радион Умников. Техен класен ръководител и учител по немски език е г-жа Юлияна Маринова. В резултат на отличното си представяне Адриана и Цветомира ще заминат за Германия. Адриана ще присъства на 3-седмично обучение по немски език и странознание в гр. Юлщен, провинция Долна Саксония. Цветомира ще участва в 4-седмична програма в Кьолн, Берлин и Мюнхен, в която обучението ще бъде съпроводено и с много екскурзии.

         Двете момичета изразиха своята благодарност към учителите си за помощта, подкрепата и доверието.