Национална Априловска гимназия - Наука на сцената 5

Наука на сцената 5

  • На 25.10.2014 г. в гр.Севлиево се проведе Националният фестивал „Наука на сцената  5”. Работилницата на Национална Априловска гимназия „Светлината в българската носия” зае второ място в съответната категория. Работилницата получи и грамота и награда за разработка с екологична насоченост, както и абонамент на НАГ за 2015 година за списание „Светът на физиката”.

    Благодарим за участието и всеотдайността на Йоана Андреева - 12в, Йоанна-София Маркузова - 12г и Станимир Тепавски - 12г клас. Благодарим и на помощта оказана ни от Мария Николова.

                                                                       Илка Иванова и Красинела Георгиева
    През месец септември, Йоана Станчева - 12 в клас участва в Младежката сесия на Националната конференция по физика в Стара Загора и заслужено получи възхищението и похвалата на комисията за чудесното и представяне на тема ”Физиката в нашето ежедневие”.

    По повод „2014 – Годината на Галилей", в изложбената зала на НАО „Юрий Гагарин" гр. Стара Загора място завоюва и Теодора Михайлова от 11 г клас с рисунката си „Портрет на Галилей”.