Национална Априловска гимназия - Шифърът на Априлов 2015г.

Шифърът на Априлов 2015г.

 • В динамичното и ведро време на празника за пети път се проведе интелектуалната игра „Шифърът на Априлов“. Играта потвърди, че:

  ... Динамиката и Знанието винаги  ще определят търсенията на Априловци

  … в Ритуалите се подреждат и степенуват отношения, вътрешните  ни светове

  … свързваме се с традициите в припомнянето/игра на факти и събития от Историята на дръзналите да бъдат първи

  …  имаме Волята да създаваме и възпитаваме общност

  … играта носи Усмивки и Радост!

  Домакин на играта бе  обществото на 10 а клас – ведри, усмихнати и бягащи от лесното и познатото, те заложиха на:

  - Участието и на осмокласниците.

  - Създаването на пет отбора, наречени  с имената на положителните характеристики на учениците от Априловото школо. Така се появиха отборите:

  Отбор ПРИЛЕЖЕНЪ

  Ментор – Велина Кръстинкова

  1.Ванеса Велева 8а клас

  2. Рада Йорданова 9в клас

  3. Явор Генчев 10г клас

  4. Даница Янакиева 11д клас

  5. Стефан Михайлов 12б клас

  Отбор МЪДЪРЪ

  Ментор – Кристиана Маджарова

  1.Максим Иванов 8б клас

  2.Никола Джурков 9д клас

  3.Йордан Катинов 10в клас

  4.Пламена Димитрова 11г клас

  5.Богдан Иванов 12а клас

  Отбор БЛАГОНРАВЕНЪ

  Ментор – Росица Русева

  1.Станимира Алексиева 8д клас

  2.Самуил Железаров 9г клас

  3.Деница Дечева 10б клас

  4.Калоян Христов 11а клас

  5.Момчил Асенов 12в клас

  Отбор ВНИМАТЕЛЕНЪ

  Ментор – Силвия Стоянова

  1.Искрен Петров 8в клас

  2.Йоанна Марева 9а клас

  3.Даяна Колева    10д клас

  4.Радион Умников 11б клас

  5.Елайза Делиева 12г клас

   

   Отбор БЛАГОЧИННИКЪ

  Ментор – Илиян Недялков

  1.Стефани  Петкова     8г клас

  2.Александрина Райкова 9б клас

  3.Николета Колева 11а клас

  4.Светозар Гайдарски 11в клас

  5.Станимира Ганева 12д клас


  - Задачите изпитваха: услужливата памет, умението за работа в екип, математическите способности, свободното боравене с историческите факти, с категориите на хуманитарното знание.

  - Но не липсваха и изненади – оказа се, че за да се преминат границите между старото и новото, участниците трябва да решат загадка.

  Оспорвана и динамична играта завърши и победител бе отборът на Прилежните с ментор г-жа Кръстинкова,  достигнал  до Шифъра, но и коректно решил всички задачи по пътя си.

  Победно бе потвърдено, че  Априловци не пропускат момента да направят живота си необикновен  и темели за света им са: Традицията, Честта, Дисциплината и Знанието.