Национална Априловска гимназия - Ръководство

Ръководство

 • Директор

  Елвира Стефанова Христова

  Телефон: +066 807011

  Средно образование - Национална Априловска гимназия

  Висше образование - СУ"Св. Климент Охридски", специалност Българска филология

  Магистърска степен - Компютърна хуманитаристика


   

  Заместник-директор "Учебна дейност"

  Вера Димова Христова

  Телефон: +066 803551

  Средно образование - Математическа гимназия „Иван Гюзелев“, Габрово

  Висше образование - СУ "Св. Климент Охридски", специалност Информатика и математика

  Специализация - Тракийски университет,  Управление на педагогическия процес

  Следдипломна квалификация - ТУ, Предприемачество и мениджмънт