Национална Априловска гимназия - 2015 - Международна година на светлината

2015 - Международна година на светлината

  • На 20 декември 2013г., Общото събрание на Организацията на обединените нации провъзгласи 2015г. за Международна година на светлината.

    Ученици на Национална Априловска гимназия отразиха това събитие в Актовата зала на училището с представяне на филм за Нютон и презентация за следата оставена от  Айнщайн. Аудиторията се запозна с явлението Слънчево затъмнение, като се показаха  снимки от Частичното слънчево затъмнение наблюдавано през тази година от Габрово. Откри се и връзката между светлината и живите организми.  Пътешествието със светлинния лъч беше илюстрирано с много снимки и на участниците на учениците от НАГ в Националния конкурс за снимки, организиран по повод Международна година на светлината.

    Благодарим на: Йоана Станчева - 12в, Николета Вескова и Калоян Христов - 11а, Ивета Колева и Иванина Василева - 11г,  Иванела Ангелова, Християн  Марков, Явор Генчев и Николай Николков - 10г и Донка Христова  - 10в класове.

     И.Иванова, М.Генева, С.Барболова и К.Георгиева