Национална Априловска гимназия - Проект

Проект


 • През април 2015 г. Национална Априловска гимназия кандидатства с проект „Гласът на нашите сърца” за участие по програма „Младежки дейности”, финансирана от Община Габрово. Проектът предвижда записването и разпространението напълно безплатно на дискове със запис на текстове и есета, написани от ученици на НАГ и публикувани в хуманитарния сборник "Денница", представящ техните научни и творчески търсения, както и запис на фолклорни песни, изпълнени от камерен смесен хор „Петър Чаракчиев” към НАГ. Дисковете ще бъдат подарени на институции, работещи с деца и младежи.

  Изкуството е средство за хармонизиране на личността. В литературните, исторически и философски трудове се съдържа много символика и по деликатен начин достига до вътрешния свят на читателя/слушателя. Текстовете разкриват нови светове, различни гледни точки, отиват отвъд видимите и установени рамки на реалността. Ученическото творчество е пример за това колко богата е детската фантазия. Творчеството дава свободата да се изрази човешката същност, въздейства върху определени модели на мислене и поведение.То борави с категории като добро и зло, морално и неморално, любов и омраза и др. Музиката също влияе върху развитието на въображението, събужда чувства, дава нови идеи, възпитава музикална култура, дава възможност за преработване на емоционални състояния.

  Една от целите на проекта е да се насърчи доброволчеството – както у учениците и учителите, участници в изпълнение на проектното предложение, така и у хората, до които ще стигне информацията за това начинание. Добрият пример и приемствеността са важни фактори за оформянето на човешката личност и за изграждането на стабилна ценностна система, за формирането на индивидуална позиция по обществени проблеми.

  Друга цел е представянето и популяризирането на творчески продукти, създадениот възпитаници на НАГ и насочени към младежи.  

  Атмосферата на Априловото училище е трудно да бъде уловена, разбрана и преживяна. Сред широката общественост се знае, че в Национална Априловска гимназия се учат само „избрани“, само те са благословени да се образоват в 180-годишния храм на знанието. Този проект е в служба на завета на Васил Априлов – „Школата е обща – и открай света да дойдат, нека се учат“. Но тъй като не всички могат да дойдат до школото в Габрово, гласовете на ученици от гимназията ще разнесат славата, знанието и духа, родили се между стените на Първото новобългарско светско училище и чрез съвременните технологии ще докоснат сърцата и умовете на слушащите. Хората сами създават света, в който живеят – чрез техните нужди, мечти, фантазии, цели, очаквания, чувства, мисли. В палитрата от житейски възможности не за всички е достъпно разнообразието от цветове. Проект „Гласът на нашите“ сърца е опит да внесе „повече цветове“ в живота на деца и младежи, лишени по една или друга причина от правото си на личен избор. 

  В проекта взеха участие над 30 ученици от Национална Априловска гимназия. След усилена работа, с голямо желание и любов в сърцата, хористите от камерен смесен хор „Петър Чаракчиев” към НАГ, с диригент г-жа Виолета Василева, през юли 2015 направиха записи на своите изпълнения в художествена галерия „Христо Цокев”. Имената на хористите са: Адриана Петкова, Бисера Ангелова, Цвета Дамянова, Симона Рачкова, Виктория Генчева, Димана Радева, Йоана Симеонова, Йордан Катинов, Мануела Бояджиева, Мартина Георгиева, Нора Димитрова, Силвия Гичева, Теодора Михайлова, Богданка Малчева, Даница Янакиева, Биляна Михова, Михаела Конова, Стефани Гяурова.

  Записите на текстове от хуманитарния сборник „Денница” се осъществиха през юни и юли 2015 г. в професионално звукозаписно студио. Учениците-доброволци, които дариха своите гласове, които повярваха в каузата и прочетоха текстовете са:

  Александрина Райнова – 9 б

  Михаела Векова – 9 б

  Борис Христов – 9 б

  Нанси Соуейд  - 9 г

  Памела Кортова – 10 д

  Румяна Ненова – 10 д

  Християн Димов – 11 б

  Координатор и изпълнител по проекта за Национална Априловска гимназия – Велина Кръстинкова.