Национална Априловска гимназия - Преподаватели

Преподаватели

 • Български език и литература
  Снежана Рачевиц
  Елвира Христова
  Владилена Катевска
  Анна Сапунджиева
  Стефка Костадинова
  Паулина Мартинова
  Деница Парахулева
  Галя Колева
  Английски език
  Златина Милчева
  Катерина Михайлова
  Рени Тодорова
  Анна Маринова
  Емилия Антонова
  Силвия Тодорова
  Росица Русева
  Иванка Димова
  Ралица Пашова
  Християна Димитрова
  Цветелина Терзиева
  Немски език
  Мария Моровякова
  Милена Митева
  Красимира Савчева
  Милена Тодорова
  Людмила Волф
  Френски език
  Иво Тепавски
  Руски език
  Маазат Чаринова
  Испански език
  Марияна Ангелова
  Ана Исабел Карденас
  Математика
  Антоанета Манева
  Стефанка Цонева
  Радка Костурска
  Мариана Владимирова
  Вера Христова
  Анелия Михайлова
  Информационни технологии
  Росица Димитрова
  Анелия Михайлова
  Анелия Пенева
  История и цивилизация
  Красимира Ангелова
  Силвия Стоянова
  География и икономика
  Илиян Недялков
  Росица Георгиева
  Биология и здравно образование
  Снежанка Барболова
  Росица Георгиева
  Людмила Волф
  Физика и астрономия
  Красинела Георгиева
  Химия и опазване на околната среда
  Маргарита Генева
  Философски цикъл
  Наталия Радева
  Младен Александров
  Музика
  Мариана Екимова
  Изобразително изкуство
  Мариана Манева
  Физическа култура и спорт
  Веселин Горанов
  Гергана Блажева
  Нено Башев
  Професионална подготовка
  Ренета Денева
  Галя Колева