Национална Априловска гимназия - Преподаватели

Преподаватели

 • Български език и литература
  Снежана Рачевиц
  Елвира Христова
  Владилена Катевска
  Анна Сапунджиева
  Стефка Костадинова
  Паулина Мартинова
  Деница Парахулева
  Английски език
  Златина Милчева
  Катерина Михайлова
  Рени Тодорова
  Анна Маринова
  Емилия Антонова
  Силвия Тодорова
  Росица Русева
  Иванка Димова
  Ралица Пашова
  Християна Димитрова
  Немски език
  Мария Моровякова
  Милена Митева
  Красимира Савчева
  Милена Тодорова
  Френски език
  Иво Тепавски
  Руски език
  Маазат Чаринова
  Испански език
  Марияна Ангелова
  Математика
  Антоанета Манева
  Стефанка Цонева
  Радка Костурска
  Мариана Владимирова
  Вера Христова
  Анелия Михайлова
  Информационни технологии
  Росица Димитрова
  Анелия Михайлова
  Анелия Пенева
  История и цивилизация
  Пенка Петрова
  Красимира Ангелова
  Силвия Стоянова
  География и икономика
  Илиян Недялков
  Росица Георгиева
  Биология и здравно образование
  Снежанка Барболова
  Росица Георгиева
  Физика и астрономия
  Красинела Георгиева
  Химия и опазване на околната среда
  Маргарита Генева
  Философски цикъл
  Наталия Радева
  Младен Александров
  Музика
  Фичка Попова
  Изобразително изкуство
  Мариана Манева
  Физическа култура и спорт
  Веселин Горанов
  Гергана Блажева
  Нено Башев