Национална Априловска гимназия - 181 години Априлово училище

181 години Априлово училище

  •    Всяка година на този ден, идвайки в училище, усещам една приповдигната атмосфера, която вярвам, че изпълва всеки един, част от каузата Национална Априловска гимназия, с позитивизъм и оптимизъм! Днес, докато бях в Актова зала, се замислих какво точно е нашата гимназия. Тя е една прекрасна симбиоза между материалното и духовното. И ако в повечето случаи разграничаваме материалното от ценностите, тук те съществуват хармонично заедно. Сградата, която със своята почти 200 годишна история носи едно особено излъчване, се съчетава с ценнoстите и духовния устрем, който е една конструкция на времето, създадена от човека за човека! Сякаш тази комбинация ни връща назад във времето със своята сантиментална стойност, която не остарява, а се обновява. Една друга реалност в натовареното съвремие, това е Априловото училище. И ако говорим днес за реновиране и осъвременяване на училищата, мисля, че Априловска гимназия няма нужда от това, защото нейният дух, традиции и хората, работещи там, го правят ежедневно.
       Честит празник и това, което пожелавам на всички, е никога да не угасват хубавите спомени или пък прекрасното настояще на Национална Априловска гимназия!

    Калоян Христов, 12 а клас