Национална Априловска гимназия - Училищен психолог

Училищен психолог

 •  

  Велина Георгиева Кръстинкова

  Местожителство: гр. Габрово

  Завършено висше образование:Магистърска степен – „Психология на личността” във Великотърновски университет.

  Завършено средно образование: Национална Априловска гимназия – гр. Габрово, профил „Философия и право”

  Заемана длъжност в НАГ : училищен психолог

  Допълнителни дейности: учител по психология и логика, отговорник на Ученическия съвет

  Местоположение на кабинета: Спортна школа, до кабинетите по изобразително изкуство и музика

   

  Индивидуалните консултации се провеждат при предварителна заявка и във време, удобно и за двете страни.

  Посещенията в часове на класа се осъществяват при предварителна заявка на темата, от класен ръководител или ученици.

  Работно време

  08.00 ч. – 16.30 ч.

  Основни функции на училищният психолог:

  В своята работа училищният психолог изпълнява следните дейности/функции:

  1. Диагностична:

  • диагностициране на затрудненията в интелектуалната, личностната, поведенческата сфера на учениците;
  • диагностика и подпомагане на училищното и професионално ориентиране и насочване на учениците.

  2. Консултативна:

  2.1.Индивидуално консултиране на:

  2.1.1. ученици:

  • с проблеми, свързани с тяхното поведение;
  • с проблеми, свързани с взаимоотношенията с връстниците, родителите и учителите;
  • на психичното, личностното и интелектуалното им развитие;
  • с проблеми в личната сфера.

  2.1.2. учители:

  • професионално консултиране на проблеми, произтичащи от взаимодействието с учениците, колегите и родителите.

  2.1.3. родители:

  • по проблемите във взаимоотношенията с техните деца и специфика на развитието на в тийнейджърска възраст.

  2.2. Работа в група:

  2.2.1. С класове: за групова динамика, формиране на екип, общуване и справяне с конфликти и по други актуални за учениците теми – при заявка от класен ръководител или ученици;

  2.2.2. Посредническа дейност при решаване на конфликти.

  2.2.3. Работа по проекти и дейности, свързани с приложната психология.