Национална Априловска гимназия - Ученически съвет

Ученически съвет

 • Линк за участие в конкурса:

   

   

   

  На Вашето внимание, априловци!
  Анкета, която проучва мнението на учениците от НАГ за дейността на УС.

   


  Устав за дейността на Ученически съвет към НАГ

  Дейности на УС за учебната 2017/18г.

  брой проведени срещи: 9

   одобрени инициативи: 15 - отбелязване Деня на народните будители; отбелязване Деня на ученика; Коледни базари; Априлови дебати в 2 кръга; възобновяване каналът на гимназията (NAGTV); беседа, свързана с вредите и въздействието на различни храни и напитки; „Зрелостници споделят“; игра за откриване на скрити предмети; сбирки за помощ ученик-ученик; Lost’n’Found бюро; създаване на профил на гимназията в Instagram; поставяне на информационно табло в новия корпус; четене на български произведения; „Караоке в голямото“; колаборация със създателите на училищния вестник (половината брой е направен от УС)

    реализирани инициативи: 8 - отбелязване Деня на народните будители; отбелязване Деня на ученика; Коледни базари; Априлови дебати в 2 кръга; беседа, свързана с вредите и въздействието на различни храни и напитки; „Зрелостници споделят“; създаване на профил на гимназията в Instagram; „Караоке в голямото“

   събрани средства: 248 лв. (от класовете - 10 класа) + 453,70 лв. (от Коледни базари)

   ▪ разпределение на парите: 310 лв. - изпращане на 12 клас; 153,70 лв. - вестник;  101,78 лв. - дебати (води, бонбони, листи, химикали, награди, грамоти)

   ▪ налична сума: 146,22 лв.

  Априлови дебати

  На 28 и 29 март 2018 г. се проведоха вторите по рода си Априлови дебати в НАГ. Събитието беше осъществено благодарение на ученическия съвет към гимназията с председател Юлиана Трифонова. Представяйки го под формата на ролева игра, организаторите бяха разпределили желаещите да участват априловци в 4 отбора.

  Целта на събитието бе да се покаже умението на учениците от 8 до 11 клас за дебатиране, фомиране на съдържателни теза и въпроси и владеене на изразните средства на невербалната комуникация.

  Сформираните отбори дебатираха два по два на темите: „Полезно ли е за България идеализирането на исторически личности?“ и „Смартфонът ли е забраненият плод на познанието в съвременността?“

  Отборите бяха оценявани от безпристрастно жури, състоящо се от г-жа Велина Парахулева (преподавател по БЕЛ), г-н Младен Александров (преподавател по философски цикъл), Рада Йорданова (12“в“ клас, бивш председател на УС), Мирела Казакова (12“г“ клас), Илина Пенева (11“г“, част от миналогодишния печеливш отбор) и Ралица Колева (студентка във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ със спрециалност Българска филология).

  Журито оценяваше отборите по критерии, разработени от организаторите.

  Събитието премина в 2 кръга. В първия темите бяха зададени предварително, като всеки отбор подготвяше утвърждаващи и отрицаващи аргументи. Коя позиция ще защитават, беше определено чрез жребии, ден преди началото на дебата. Вторият кръг се състоя на следващия ден. Час преди началото, победилите два отбора предния ден, получиха новата си тема. Позицията, която защитаваха отново се определи чрез жребий.

  В края на събитието участниците бяха наградени и поздравени от журито за своето представяне.

   

  Отбор 1

  Елеонора Коларова, 8а

  Румен Стойчев, 8д

  Божидар Недков, 9а

  Гергана Дечева, 10г

  Отбор 2

  Любов Георгиева, 8а

  Кристиан Минков, 8д

  Виктор Нешев, 9а

  Теодор Мицев, 11д

   

  Отбор 3

  Христиан Атанасо, 8в

  Йоана Йорданова, 9а

  Цвета Дамянова, 11б

  Силвия Гичева, 11д

   

  Отбор 4

  Ана-Мария Антонова, 8д

  Моника Маринчева, 9а

  Недялко Панайотов, 11б

  Диан Маринов, 11б

   

  В организацията на събитието взеха участие: Валери Маринов (8б клас), Цветелина Джонова (9г клас), Християна Христова (10а клас), Йоана Симеонова (11б клас) и Юлиана Трифонова (11б клас).

  Водещи на дебатите бяха Валери Маринов и Йоана Симеонова.

  Отборите бяха подготвяни от г-жа Анна Сапунджиева (преподавател по БЕЛ) и г-жа Велина Кръстинкова (училищен психолог).

  За озвучаването на събитието се погрижиха Димитър Андреев и Никола Драшков от 10а клас, а техниката за това беше предоставена от г-жа Анелия Пенева (преподавател по Информатика и информационни технологии).

  Снимки от събитието може да разгледате в нашата галерия.

  Списък на представителите по класове в Ученически съвет към НАГ за учебната 2017/2018 г.

  Председател: Юлиана Трифонова – 11 б клас

  Зам.-председател: Силвия Гичева – 11 д клас

  Секретар: Барбара Трифонова – 10 б клас

  Касиер: Йоана Симеонова  – 11 б клас 

  Отговорници по съобщенията: Радостин Ангелов - 11в, Цветомила Дамянова - 10д, Цветелина Джонова - 9г, Недялко Панайотов - 11б

  Екип за разработка на плакати: Гергана Дечева - 10г, Ана-Мария Антонова - 8д

  Представители на УС:

  Милица Гатева 10а Християна Христова
    Анна Стоянова   Мария Иваничкова
  Валери Маринов 10б Барбара Трифонова
    Станислава Гатева
    Миро Ненков
  Христиан Атанасов
    Гергана Илиева
    Симона Цанкова
  10в Тереза Колева
  Наталия Симеонова
    Мария Големинова
    Александър Боев 10г Гергана Дечева
  Виктория Гергова   Емил Йорданов
    Деница Влаева 10д Мария Иванова
    Ана-Мария Антонова   Бетина Златева
  Виктор Нешев   Цветомила Дамянова
    Божидар Недков 11а Виктория Григорова
    Йоана Йорданова 11б Йоана Симеонова
  Мартина Йосифова
    Юлиана Трифонова
    Доротея Ганева
    Недялко Панайотов
  Ива Александрова
  11в Радостин Ангелов
    Светослав Николов
  11г Нелина Николова
  Цветелина Джонова 11д Силвия Гичева 
    Габриела Симеонова
    Ралица Чомакова
    Велислава Йовкова
    Станимира Алексиева
  Виктория Одринска    
    Карина Семова    
    Мишел Стефанова    

   Дейности на УС за учебната 2016/17г.

  1. Коледен базар - организира се „Коледна седмица”, в рамките на която всеки ден различни класове продаваха сладки и солени домашно приготвени изделия, както и ръчно направени картички. Събраха се 900 лв, които отчетливо бяха разпределени  в тазгодишните инициативи. За първи път имаше и празнична украса. По време на базара се организираха песни, танци и различни творчески дейности. За да бъде „Коледата ни възможна”, дейно участие в организацията взе УС, както и учителското ръководство в лицето на г-жа Ангелова и г-жа Катевска.

  2. „Ден на толерантността”/”Ден на борбата с тормоза”- училището ни отбеляза честванията на две различни дати, но по сходен начин. Членове на УС изработиха гривнички, които се раздаваха на останалите ученици и учители; имаше и постери, разлепени на територията на гимназията, които да оповестят събитията, както и табелки с мото, които всеки клас лично измисли и направи за своята стая. Фасилитирани ученици проведоха интерактивни ЧК на различни класове по темата.

  3. Random things of kindness - направиха се два големи постера за старо и ново крило на гимназията. Чрез тази инициатива, УС целеше да стимулира учениците да правят повече добрини, взимайки листче с пожелание, от което имат нужда, или оставяйки такова за някой друг.

  4. „Ден на часовника”- часовете на учениците бяха намалени с 5 минути.

  Снимки от събитията в нашата Галерия

  Предстоящи събития:

  1. Рециклиране на хартия/пластмаса с благотворителна цел.

  2..Български вътреучилищни дебати през майските „Дни на културата”.