Национална Априловска гимназия - Ученически съвет

Ученически съвет

 • Устав за дейността на Ученически съвет към НАГ

  Списък на представителите по класове в Ученически съвет към НАГ за учебната 2017/2018 г.

  Председател: Юлиана Трифонова – 11 б клас

  Зам.-председател: Силвия Гичева – 11 д клас

  Секретар: Барбара Трифонова – 10 б клас

  Касиер: Йоана Симеонова  – 11 б клас 

  Отговорници по съобщенията: Радостин Ангелов - 11в, Цветомила Дамянова - 10д, Цветелина Джонова - 9г, Недялко Панайотов - 11б

  Екип за разработка на плакати: Гергана Дечева - 10г, Ана-Мария Антонова - 8д

  Представители на УС:

  Милица Гатева 10а Християна Христова
    Анна Стоянова   Мария Иваничкова
  Валери Маринов 10б Барбара Трифонова
    Станислава Гатева
    Миро Ненков
  Христиан Атанасов
    Гергана Илиева
    Симона Цанкова
  10в Тереза Колева
  Наталия Симеонова
    Мария Големинова
    Александър Боев 10г Гергана Дечева
  Виктория Гергова   Емил Йорданов
    Деница Влаева 10д Мария Иванова
    Ана-Мария Антонова   Бетина Златева
  Виктор Нешев   Цветомила Дамянова
    Божидар Недков 11а Виктория Григорова
    Йоана Йорданова 11б Йоана Симеонова
  Мартина Йосифова
    Юлиана Трифонова
    Доротея Ганева
    Недялко Панайотов
  Ива Александрова
  11в Радостин Ангелов
    Светослав Николов
  11г Нелина Николова
  Цветелина Джонова 11д Силвия Гичева 
    Габриела Симеонова
    Ралица Чомакова
    Велислава Йовкова
    Станимира Алексиева
  Виктория Одринска    
    Карина Семова    
    Мишел Стефанова    

   Дейности на УС за учебната 2016/17г.

  1. Коледен базар - организира се „Коледна седмица”, в рамките на която всеки ден различни класове продаваха сладки и солени домашно приготвени изделия, както и ръчно направени картички. Събраха се 900 лв, които отчетливо бяха разпределени  в тазгодишните инициативи. За първи път имаше и празнична украса. По време на базара се организираха песни, танци и различни творчески дейности. За да бъде „Коледата ни възможна”, дейно участие в организацията взе УС, както и учителското ръководство в лицето на г-жа Ангелова и г-жа Катевска.

  2. „Ден на толерантността”/”Ден на борбата с тормоза”- училището ни отбеляза честванията на две различни дати, но по сходен начин. Членове на УС изработиха гривнички, които се раздаваха на останалите ученици и учители; имаше и постери, разлепени на територията на гимназията, които да оповестят събитията, както и табелки с мото, които всеки клас лично измисли и направи за своята стая. Фасилитирани ученици проведоха интерактивни ЧК на различни класове по темата.

  3. Random things of kindness - направиха се два големи постера за старо и ново крило на гимназията. Чрез тази инициатива, УС целеше да стимулира учениците да правят повече добрини, взимайки листче с пожелание, от което имат нужда, или оставяйки такова за някой друг.

  4. „Ден на часовника”- часовете на учениците бяха намалени с 5 минути.

  Снимки от събитията в нашата Галерия

  Предстоящи събития:

  1. Рециклиране на хартия/пластмаса с благотворителна цел.

  2..Български вътреучилищни дебати през майските „Дни на културата”.