Национална Априловска гимназия - Административни услуги

Административни услуги

 • НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

  ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ

  - Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
  - Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
  - Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

  ВИЖ ТУК!

  ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

  ВИЖ ТУК!

  ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП ИЛИ ОСНОВНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

  ЗАЯВЛЕНИЕ
  за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
  Изтегли ОБРАЗЕЦ ТУК и попълни!

  ВИЖ ТУК!
  ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ВИЖ ТУК!
  ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ВИЖ ТУК!
  ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ВИЖ ТУК!

  ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ

  ЗАЯВЛЕНИЕ
  за издаване на дубликат
  Изтегли ОБРАЗЕЦ ТУК и попълни!

  ВИЖ ТУК!

  ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
  (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

  ЗАЯВЛЕНИЕ
  за издаване на европейско приложение към диплома за средно образование
  Изтегли ОБРАЗЕЦ ТУК и попълни!

  ВИЖ ТУК!