Национална Априловска гимназия - Търгове

Търгове

 •  

  Публикувано на 18.04.2022 г.

  Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - частна държавна собственост, находящ се в с. Боженците, община Габрово

   1. Обява

   2. Заповед

   3. Документация


  Публикувано на 02.10.2020 г.

  Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - частна държавна собственост, находящ се в с. Боженците, община Габрово

  1. Обява

  2. Заповед

  3. Документация

  4. Заповед за определяне на наемател


  Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, представляваща 2 (два) кв. м находящи се в новата сграда на Национална Априловска гимназия за поставяне на един брой вендинг автомат за кафе и топли напитки и един брой вендинг автомат за пакетирани храни и безалкохолни напитки

  1. Обява

  2. Заповед

  3. Документация

     Заповед за определяне на наемател