Национална Априловска гимназия - Квалификация

Квалификация

 • Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

  Проект BG05M20P001 - 2.010 - 0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" финансиран от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020

  Тема на обучението: Управление на поведението в образователна среда

  Обучителна организация: Тракийски университет, Стара Загора

  Дата на провеждане: 06.07.2019 - 08.07.2019 г.

  Място на провеждане: к.к. "Св. св. Константин и Елена", х-л "Корал" - конферентна зала

  Участници: 22 педагогически специалисти.

  Обща информация

  Описание: В обучението бе предвидено разглеждане на управлението на поведението от различни гледни точки, през различни психотерапевтични школи, теории за личността, поведенчески характеристики, акцентуации на личността, самооценъчни тестове и проактивни въпросници.

  Тема и подтеми, включени в обучението:

  1. Айсбергът на личността;

  2. Играта на живота – „ трябва” и „ искам”;

  3. Компоненти при управление на поведението в образователна среда;

  4. Тактики за активиране на учениците и възможни методи за учители при управление на поведението и впечатлението;

  5. Фактори при управление на поведението в образователна среда.