Национална Априловска гимназия - Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

 •  "Подкрепа за успех" 

  Проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"
  2014 - 2020 г.

  Учебен предмет/направление

  Тип занимание

  Клас

  Брой групи

  Обхванати ученици

  Ръководител на група

  1

  История и цивилизация

  Допълнителни обучения във втори гимназиален етап

  12

  1

  5

  Красимира Ангелова

  2

  Биология и здравно образование

  Допълнителни обучения във втори гимназиален етап

  12

  1

  5

  Снежанка Барболова

  3

  Английски език

  Допълнителни обучения 1-10 клас

  10

  1

  8

  Катерина Михайлова

  4

  Математика

  Допълнителни обучения 1-10 клас

  9

  1

  6

  Мариана Владимирова