Национална Априловска гимназия - Всеки от нас може да бъде промяната

Всеки от нас може да бъде промяната

  • Проект „Всеки от нас може да бъде промяната“ – създаване на младежка зелена зона в двора на Националната Априловск агимназия - Zона НАГ 1221, проектирана и реализирана от ученици на гимназията, вдъхновени от идеите на кръговата икономика и от популярния образ на Габрово като зелен град и град на спестовността и практичността.

     

    Името на проекта:Всеки от нас може да бъде промяната” показва осъзнатостта на група млади хора, ученици от випуск 2021/2022г. на НАГ,че всеки един човек от нашия град може да бъде отговорен и да поеме личен ангажимент за преодоляване на проблемите със замърсяването с отпадъци и въздействието от това върху ежедневието ни. Желанието за създаване на младежка зона в двора на НАГ, проектирана и реализирана от ученици от гимназията, съществува отдавна. Провокацията за разработването на настоящия проект дойде от факта, че през изминалата учебна година инициаторите му вече бяха обсъждали и развили в най-общ план идеите си за създаване на желаното пространство, именно с мотивацията това да бъде зелена зона, с акцент върху повторната употреба на отпадъци и материали. Зоната ще бъде проектирана изцяло по идеи на ученици на НАГ, в екип и със съдействието на ментори. Работният процес ще влючва интерактивни лекции, насоки за кариерно развитие, предоставяне на богата информация за актуални проекти и тенденции, както и създаване на екстериорни пейки, метални скулптурни инсталации и аксесоари, изцяло направени от отпадъчни материали. Целта е да се привлекат и мотивират възможно повече млади хора от гимназията и други училища в града да поемат водещата роля за промяна към по-чист и по-добър свят.

     

    Проект „Всеки от нас може да бъде промяната“ се осъществява с подкрепата на програма Младежки дейности от бюджета на Община Габрово за 2021г.