Национална Априловска гимназия - Учебна 2011/2012 г.

Учебна 2011/2012 г.

 •  Leselus 2012 

  На 9-ти май 2012 година, се проведе традиционното за Национална Априловска гимназия, немско четене /Leselust/.  Организатори на състезанието по традиция  бяха 10 „б” клас, с класен ръководител Радослава Стоянова.

    Участие взеха учениците от девети, десети и единадесети клас, изучаващи първи или втори чужд език – немски.  Те се състезаваха в умението да четат гладко предварително подготвен и непознат текст.

    В ролята на жури бяха ученици с изявени познания и успехи по немски език: Йоана – София Маркузова от 9-ти  „г” клас, Андреян Недялков от 10-ти „б” клас, Пепа Ценкова от 11-ти „б” клас, госпожа Милена Тодорова и специалният гост на тазгодишното събитие, немската писателка и психолог Инга Деор. По време на гостуването си  в Априловска гимназия, госпожа Деор имаше възможността да проведе семинар с учениците, на който бяха засегнати интересни теми за младото поколение.

    Победители в четенето станаха Камелия Атанасова  от 9-ти б” клас, Кристина Райнова и Диана Рафики от 11-ти „б” клас.

  На 17 септември 2011 година, Милена Дамянова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, даде старт на националната кампания „Участвам и променям!”. Инициативата е ориентирана към осъществяване на гражданско и здравно образование в училище през учебната 2011/2012 година.

  Обучението в дух на демократично гражданство, здравословния начин на живот и конструктивното поведение на учениците се провежда под различни форми: в часа на класа, клубни дейности, състезания, изложби, спортни празници, игри, викторини, екскурзии, доброволчески акции, тренинги, групови занимания и др.

  Кампанията „Участвам и променям!” обхваща следните теми:

  Физическо здраве: Здравословно хранене; Обучение в разчитане на етикетите на храните; Физическа активност и спорт; Дентална култура; Хигиена на тялото; Полова и сексуална култура.

  Психично здраве: Превенция на злоупотреба с вещества – алкохол, тютюнопушене, наркотици; Справяне с различни форми на училищен тормоз, кибертормоз; Толерантност към различието; Притеснения, страхове, тревожности и търсене на помощ; Ролята на играта и почивката за децата; Превенция на рисково поведение – трафик на хора, конфликт със законите.

  Социално благополучие: Гражданска култура и участие; Ученическо самоуправление; Изразяване и отстояване на мнение; Благотворителност; Етика на поведение в отношенията и уважение към себе си и към другите; Съвременни форми на комуникация, интернет и социалните мрежи.

  Кампанията „Участвам и променям!” е  подкрепена и от Омбудсмана на Република България.

  В Национална Априловска гимназия бяха реализирани следните дейности по кампанията:

  1. Доброволческа акция „Дари играчка или книжка”, организирана от Снежанка Барболова.

  2. Модули в час на класа „Движението здраве и красота” и „Хранене и здраве”, „Тютюнът и здравето”, „Алкохолът – фактор на риска за дравето”, „Болести, предавани по полов път”, проведени от медицинското лице в НАГ – Недка Тихова.

  3. Модули в час на класа „Стресът – причини, как да го разпознаем и последствия”, „Когнитивните грешки в нашето мислене”, проведени от Велина Кръстинкова (училищен психолог).

  4. Картинна изложба „Утопия”, осъществена съвместно с Велина Кръстинкова, Пенка Минчева и ученици от 9-ти клас.

  5. Онлайн фотоизложба на тема „Не мога да се примиря с това!” – съвместно с Венцислав Симеонов и ученици от НАГ.

  6. Бе създадена и група за посредничество и решаване на конфликти с ръководител Велина Кръстинкова.