Национална Априловска гимназия - Ден на народните будители

Ден на народните будители

  •   „Несъмнена истина е, господа, че бъдещето на един народ зависи от степента на образованост, до която той достигне...В будуеще най-богат и най-силен ще бъде този народ, който има най-много знания...

      Ние сме народ демократически. Всички сме равни пред закона и се ползваме с общо гласоподавание...Тези драгоценни правдини, това богатство в ръцете на невежествен народ наместо да му принесат полза, ще му откъснат главата; днес той ще падне в базначалие (анархия), утре в деспотизъм, защото не ще знае на какви хора да повери съдбата си. Невежествен народ с всеобщо гласоподавание винаги бива оръдие в ръцете на злонамерени хора, които се стремят към власт, към деспотизъм.”

     Райчо Каролев, из речта към 50-ия юбилеен випуск на Априловска гимназия

       През 2010 година, във връзка със 175-годишния юбилей на Първото новобългарско светско училище, и благодарение на щедра дарителска помощ, стаите в Априловска гимназия се превръщат в учебни зали, които има своите имена и своите покровители. Личностите, свързали житейския си път с историята и съдбата на училището и оставили своята следа в паметта на времето. Това  добавя към паметта и признателността ни  и отговорността  като потомци да знаем и помним имената на будителите, сътворили този Храм на знанието. Будителите са сред нас!

       По повод 1 ноември – Ден на народните будители, 10а клас ще представи мултимедийна презентациs: „Будителите сред нас” – за личностите, чиито имена носят учебните зали в Национална Априловска гимназия.