Национална Априловска гимназия - Сияние в Космоса

Сияние в Космоса

  • Покана отправена  към учениците, които се възхищават на едно от най- красивите явления в природата, а именно - Сиянието наблюдавано на Земята и другите планети от Слънчевата система.

    На поведената през септември, 2013г. в гр. София - Младежка научна сесия по физика,  Ева Топузова - 11 г клас, Траян Димов - 12б клас и Антослав Илиев - 12а клас представиха  ученическия сайт „ Сияние в Космоса”.

    Сайтът е отворен  и може да бъде допълван с материали – текс, снимки и видеа от всички, които проявяват интерес към темата.

    Пожелаваме ви приятна и цветна  разходка в: siyanie.zzl.org