Национална Априловска гимназия - Лаборатория по химия

Лаборатория по химия

  •    В НАГ се проведе лабораторно занятие по химия с преносима лаборатория по инициативата  Chemgeneration Lab под ръководството на преподавателя доц. Лъчезар Христов и изявени студенти от Факултета по химия и фармация към СУ”Св. Климент Охридски”. В занятието взеха участие ученици с интереси в областта на химията и природните науки и участници в ателие „Млад експериментатор”, които имаха възможност да направят забавни, ефектни и поучителни химични експерименти.