Национална Априловска гимназия - Национален ученически конкурс

Национален ученически конкурс


 • ОРГАНИЗИРАТ

  Пети ученически конкурс

  „История, патрони и дарители на моето училище"

  Тема: „Тези, които не правят благодеяния, не трябва да бъдат извеждани на сцената, тяхната участ е забравата“

  Васил Априлов

   

  Конкурсът се посвещава на 188 години от създаването

  на Първото новобългарско взаимно светско училище

  Петото издание на конкурса се организира с международно участие

  Целта на конкурса е учениците да покажат своите познания за възникването и развитието на тяхното училището, за неговите вдъхновители, организатори и благодетели; да тълкуват и оценяват събитията и да предлагат свои гледни точки по поставените теми; да обвързват случващите се в българските земи процеси с духовните промени в Европа; да развиват творческо мислене в дух на родолюбие и гражданско отношение към историята.

  Регламентът за участие може да прочетете тук.

  Формуляр за участие може да изтеглите тук.

  Срок за представяне на разработките: 01.03.2023 г. - 10.04.2023 г. на e-mail konkurs.radetel@gmail.com