Национална Априловска гимназия - Вътрешни правила на НАГ