Национална Априловска гимназия - Преподаватели

Преподаватели

 • Български език и литература Немски език
  Снежана Рачевиц Елисавета Маркова
  Елвира Христова Милена Митева
  Владилена Катевска Красимира Савчева
  Анна Сапунджиева Милена Тодорова
  Стефка Костадинова Френски език
  Паулина Мартинова Гергана Савчева
  Деница Парахулева
  Руски език
  Английски език Маазат Чаринова
  Ралица Кирова Испански език
  Катерина Михайлова Марияна Ангелова
  Рени Тодорова Математика
  Златина Милчева Антоанета Манева
  Емилия Антонова Стефанка Цонева
  Силвия Тодорова Радка Костурска
  Росица Русева Мариана Владимирова
  Иванка Димова Вера Христова
  Ралица Пашова Информатика и информационни технологии
  Християна Димитрова
  Росица Димитрова
  История и цивилизация Анелия Пенева
  Пенка Петрова Албена Велчева
  Красимира Ангелова  
  Силвия Стоянова Физика и астрономия
  География и икономика  Красинела Георгиева
  Илиян Недялков  Маргарита Генева
  Росица Георгиева  
  Биология и здравно образование  
  Снежанка Барболова Химия и опазване на околната среда
  Росица Георгиева
   Маргарита Генева
  Философски цикъл  
  Наталия Радева  
  Младен Александров Физическа култура и спорт
  Музика  Веселин Горанов
  Наталия Цанчева
   Гергана Блажева
  Изобразително изкуство
   Нено Башев
  Мариана Манева