Национална Априловска гимназия - Преподаватели

Преподаватели

 • Български език и литература Немски език
  Снежана Рачевиц Мария Моровякова
  Елвира Христова Милена Митева
  Владилена Катевска Красимира Савчева
  Анна Сапунджиева Милена Тодорова
  Стефка Костадинова Френски език
  Паулина Мартинова Иво Тепавски
  Деница Парахулева
  Руски език
  Английски език Маазат Чаринова
  Златина Милчева Испански език
  Катерина Михайлова Марияна Ангелова
  Рени Тодорова Математика
  Анна Маринова
  Антоанета Манева
  Емилия Антонова Стефанка Цонева
  Силвия Тодорова Радка Костурска
  Росица Русева Мариана Владимирова
  Иванка Димова Вера Христова
  Ралица Пашова Анелия Михайлова
  Християна Димитрова
   
  История и цивилизация Информационни технологии
  Пенка Петрова Росица Димитрова
  Красимира Ангелова Анелия Пенева
  Силвия Стоянова Анелия Михайлова
  География и икономика  
  Илиян Недялков  Физика и астрономия
  Росица Георгиева  Красинела Георгиева
  Биология и здравно образование  
  Снежанка Барболова Химия и опазване на околната среда
  Росица Георгиева
   Маргарита Генева
  Философски цикъл  
  Наталия Радева  
  Младен Александров Физическа култура и спорт
  Музика  Веселин Горанов
  Фичка Попова
   Гергана Блажева
  Изобразително изкуство
   Нено Башев
  Мариана Манева