Национална Априловска гимназия - Профили

Профили

 • Гимназията e продължител и пазител на идеите, вложени в Първото новобългарско светско училище.

   От 1992 г. НАГ е асоциирана към ЮНЕСКО и работи по проекти, свързани с култура на мира, световно културно наследство, екология и гражданско образование.

  От учебната 2012/2013 година училището е асоциирано към Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”, а от учебната 2013/2014 година е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

   Хуманитарното и езиково обучение се осъществява в профилите:

  •  Чуждоезиков - Английски език (с ІІ ЧЕ немски/френски) - 26 ученикци. Профилиращи предмети са английски език, втори чужд език, БЕЛ и история и цивилизация. Изучават се още TOEFL, технологии на английския език и странознание.
  •  Чуждоезиков - Английски език (с ІІ ЧЕ гръцки/испански) - 26 ученикци. Профилиращи предмети са английски език, втори чужд език, БЕЛ и история и цивилизация. Изучават се още TOEFL, технологии на английския език и странознание.
  •  Чуждоезиков - Немски език (с ІІ ЧЕ английски) - 26 ученикци. Профилиращите предмети са немски език, английски език, БЕЛ, история и цивилизация. Изучават се още Тест DaF, странознание и технологии на немския език.
  •  Хуманитарни науки - 26 ученикци. Профилиращи предмети са БЕЛ, английски език, история и цивилизация и руски език. Още се изучават журналистика, народопсихология, компютърна хуманитаристика, текстообработка, естетика, риторика, история на културата.
  • Обществени науки - 26ученикци. Профилиращи предмети са история и цивилизация, БЕЛ, английски език и руски език. По учебен план се изучават и етнография, археология, гражданско и семейно право, история на културата.