Национална Априловска гимназия - Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех"

  • Проект "Подкрепа за успех" към оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

    Тематична област Дейност Клас Брой групи Програма и график Ръководител на група
    1 Математика Допълнително обучение за преодоляване на системни пропуски 9 1 Програма Стефанка Цонева
    2 Математика Допълнително обучение за преодоляване на системни пропуски 9 1 Програма Мариана Владимирова
    3 Математика Допълнително обучение за успешно полагане на ДЗИ по математика 12 1 Програма Антоанета Манева