Национална Априловска гимназия - Гласът на учителя

Гласът на учителя

 • Априлови дни на културата, 2020

  Владилена Катевска

  През 1993 година завършва първият хуманитарен випуск на Националната Априловска гимназия, в който се изучават класически предмети като български език и литература, история, археология, журналистика, латински и старобългарски език, естетика, риторика, изкуство, музика и театър.

  Учениците от хуманитарните випуски, изкушени от знанието, събрани от цялата страна, имаха една цел, не да само да бъдат ученици, но и творци, хора на изкуството и науката, писатели, поети. Този им устрем намери своята реализация в организирането на първите Априлови дни на културата, на първия Национален семинар по философия и литература, на първото Изпращане на випуск с връчване на награди „Сизиф“. Това бе и провокация към учителите да се впуснат и в издателска дейност и още през 1991 г. се появи първата  „Денница“ - сборник с аналитични текстове на учители и ученици, с творчески и философски провокации. Сборникът естествено прие името на една от книгите на благодетеля Васил Априлов  „Денница новобългарского образования“, за да продължи във времето и в паметта делото му и да възкреси идеята му за училищна институция, която дава на учениците си не само знание, но и мисъл, ум, способност да научават и да развиват уменията си, да градят и творят. Една от най-представителните функции на гимназията през този период бе и дейността на Учебния театър, който бързо се превърна в авторитетен партньор на много културни събития в града. След това се заредиха представления, семинари, творчески  и научни конференции, партньорства с други училища, празници, спектакли на чужди езици, конкурси, награди, издаване на стихосбирки и сборници. Събитие в живота на училището бе и появата на интелектуалната игра “Шифърът на Априлов“.

  Тази година за пръв път Априловите дни на културата ще се случат по различен начин, в поредица от публикации в сайта на гимназията ще ви върнем към отминалите години, ще припомним знакови събития от историята на училището, но  ще предоставим и възможност и на настоящите ученици да добавят нещо свое към тази традиция.

  Ще започнем с думите на един изключителен българин, интелектуалец  и ерудит, който написа и прочете свое есе по  BBC през 1993 година, в което благодари на учениците на гимназията - Петър Увалиев:

  „И стори се чудо: като Антей и аз се докоснах до нещо, което върна похабената ми дързост и възроди посърналата ми вяра. А то, чудотворно, беше габровско, Априловско.

  Стягах си куфарите за път, когато най-неочаквано из неописуемия хаос на библиотеката ми изплаваха четири спретнати книжки - сборници, посветени  на философски, литературни и исторически теми. Необикновеното в тях е, че от техните 78 студии само 3-4 са писани от преподаватели, а всички други са размисли на ръководените то тях потомци на Националната Априловска гимназия. По промисъл Божия се докоснах до законните наследници на издадената през 1841 г. от Васил Априлов „Денница на новобългарското образоване“ . Тези три заклинателни слова съживяват вярата ми в днешната Денница, която все по-ярко ще озари помрачената българска мисловност. Те превръщат улегналия лондонски старец в оперен габровски Антей… цял свят е дошъл в Габрово. Тамошните ученици обсъждат Сократ и Ницше, Паскал и Корана, Кант и Камю, Данте и Петрарка, културата на Инд и йезуитското в йезуитския орден. Възхитен и благодарен, как да не благославям благодарно тези малолетни граждани на света, мои внуци и правнуци!“