Национална Априловска гимназия - Неучебно време

Неучебно време

 •  ВАКАНЦИИ
  30.10.2020 - 01.11.2020 г.  Есенна ваканция
  24.12.2020 - 03.01.2021 г. Коледна ваканция
  30.01.2021 - 03.02.2021 г. Междусрочна ваканция
  03.04.2021 - 11.04.2021 г. Пролетна ваканция за VІІІ - ХІ клас
  08.04.2021 - 11.04.2021 г. Пролетна ваканция за ХІІ клас
   НЕУЧЕБНИ ДНИ
  19.05.2021 г. ДЗИ по български език и литература
  21.05.2021 г. Втори ДЗИ
  16.06.2021 г. НВО по български език и литература в края на 7 и 10 клас
  18.06.2021 г. НВО по математика в края на 7 и 10 клас
  25.05.2021 г. Неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура
  04.02.2021 г. Начало на втори учебен срок за VІІІ - ХІІ клас
  14.05.2021 г. Край на втори учебен срок за ХІІ клас
  30.06.2021 г. Край на втори учебен срок за VІІІ - ХІ клас