Национална Априловска гимназия - Проект

Проект

 • Проектът „Наука от бабината ракла” на учениците към Ателие „Млад експериментатор”при Национална Априловска гимназия, бе представен на Международния  фестивал  “Наука на сцената”, Слубице – Франкфурт на Одер, 2013г.

      От 25 до 28 април 2013г. се проведе ІV Международен фестивал “ Наука на сцената”. Домакини бяха два побратимени града: Слубице - Полша и  Франкфурт на Одер - Германия.На форума среща си дадоха 350 учители от 29 държави. Част от българската делегация бе и класирания на проведения в Севлиево през октомври 2012г. Национален фестивал, Проект „ От бабината ракла ” на ученици от 10, 11 и 12 класове към Ателие „Млад експериментатор” при Национална Априловска гимназия с ръководители: Мария Николова, Красинела Георгиева и Илка Иванова.

      Проявата е част от Европейската програма „Science on stage” и има за цел да предизвика и поддържа интереса на младите хора към природните науки като основна област на човешкото познание и като бъдеща кариера. Фестивалът дава възможност на учители и ученици да представят и приемат науката по нов начин, като демонстрират забавлението, което науката носи. Създават се контакти между учители от различни държави, което е предпоставка за осъществяване на съвместни проекти.

     Програмата на фестивала бе натоварена и наситена с дейности и събития: майсторски класове, работни срещи, представления на сцена, презентации, поканени гост-лектори. Основните теми на фестивала бяха научно-изследователско базирано обучение, ИКТ, науката в детската градина и началното училище, училищно сътрудничество. Бяха организирани и тематични екскурзии.

   

  Благодарим на Младите експериментатори: Биляна, Дияна, Велина, Стела, Андреян, Христо, Йоана, Виктория, Вероника, Силвия, Венцислав , Антония, Християн, Никола и Антослав.  

  Мария Николова, Красинела Георгиева, Илка Иванова